دعوت از ایران برای حضور در جشنواره موسیقی «مقام» ازبکستان

سینماپرس: سفیر ازبکستان در ایران روز شنبه ۲۷ مرداد ماه در دیدار با معاون هنری وزیر ارشاد گفت: «جشنواره موسیقی مقام» یک رویداد بین المللی است و ضرورت دارد ایران نیز که موسیقی دستگاهی دارد، در این جشنواره حضور داشته باشد.