دعوای توییتری بر سر پرفروش ترین فیلم جهان

بحث های حواشی پدیده این روزهای سینمای جهان یعنی آکوامن باعث شد تا کارگردان فیلم هم واکنشی توییتری نشان داده و دو طرف را به صلح دعوت کند. – بحث های حواشی پدیده این روزهای سینمای جهان یعنی آکوامن باعث شد تا کارگردان فیلم هم واکنشی توییتری نشان داده و دو طرف را به صلح دعوت کند. به گزارش خبرداغ به نقل از مهر: بحث های حواشی پدیده این روزهای سینمای جهان یعنی آکوامن باعث شد تا کارگردان فیلم هم واکنشی توییتری نشان …
منبع خبر: خبر داغ
دسته بندی خبر: فرهنگی