دشواری‌های پوشش رسانه‌ای جبهه مقاومت از زبان خبرنگار شبکه خبر/ بیرانوند: دیدار با حاج قاسم در سوریه انرژی مضاعف به من داد

سینماپرس: مهرداد بیرانوند خبرنگار شبکه خبر از دشواری‌های پوشش رسانه‌ای اخبار سوریه و جبهه مقاومت می‌گوید.