دشمنی مجلس ششمی‌ها با «کیف انگلیسی» یادتان هست؟

سینماپرس: نمایندگان مجلس ششم در زمان پخش سریال کیف انگلیسی، در نطق خود از آن انتقاد می‌کردند و روزنامه‌های زنجیره‌ای و افراد منتسب به ملی و مذهبی‌ها، بیرحمانه زنده‌یاد دری را تخریب می‌کردند!