دستور ویژه وزیر کار برای رسیدگی به بیمه هنرمندان

سینماپرس: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دیدار با هنرمندان از اختصاص شعبه‌های ویژه تامین اجتماعی برای رسیدگی به مشکلات بیمه‌ای هنرمندان خبر داد.