دستور قضایی برای سینما ایران/ مجوز تخریب در دستان مالک سینما

رئیس حوزه هنری استان اصفهان گفت: در مقطعی نامه ای زدیم و از دستگاه قضایی درخواست کردیم که تخریب سینما ایران را متوقف کنند که وکیل مالک سینما به دادگاه مراجعه کرده و مجوزهایی را ارائه کرده بود، مقام قضائی نیز بر اساس مجوزهای ارائه شده مطرح کرد ادامه تخریب بلامانع است.