دستور رییس سازمان صداوسیما خطاب به مدیرکل بازرگانی ابلاغ شد

سینماپرس: رییس سازمان صدا و سیما در دستوری به اداره‎‌کل بازرگانی سازمان خواستار تجدیدنظر در ظهور و بروز رسانه‌ای اسپانسرهایی شد که مانع ترویج فرهنگ کار و تلاش هستند.