دستور رییس سازمان سینمایی برای شفاف سازی مشکل احمد نجفی

محمدرضا فرجی مدیرکل سینمای حرفه ای از دستور رییس سازمان سینمایی برای شفاف سازی درباره روند اکران فیلم من یک ایرانی ام خبر داد. - 0 مهر منبع: من یک ایرانی ام شب گذشته 6 اسفند با حضور در مقابل ساختمان شماره 2خانه سینما در حضور خبرنگاران و عکاسان رسانه های ارتباط جمعی از طریق رسانه ها از رییس سازمان امور سینمایی برای شفاف سازی روند اکران فیلمش استمداد طلبید. وی در پایان گفت: در پی این اتفاق، محمدمهدی حیدریان ...
منبع خبر: افکارنیوز
دسته بندی خبر: فرهنگی