دستور رییس سازمان سینمایی برای رسیدگی مشکل احمد نجفی

محمدرضا فرجی مدیرکل سینمای حرفه ای از دستور رییس سازمان سینمایی برای شفاف سازی درباره روند اکران فیلم من یک ایرانی ام خبر داد. - محمدرضا فرجی مدیرکل سینمای حرفه ای از دستور رییس سازمان سینمایی برای شفاف سازی درباره روند اکران فیلم من یک ایرانی ام خبر داد.به گزارش تهران نیوز"،محمدرضا فرجی مدیرکل سینمای حرفه ای درباره اعتراض شب گذشته 6 اسفندماه احمد نجفی تهیه کننده فیلم من یک ایرانی ام گفت: احمد نجفی ...
منبع خبر: تهران نیوز
دسته بندی خبر: فرهنگی