دستمزد ستاره های سینما در تئاتر چقدر است؟

برخی می گویند دستمزد ستاره های سینما در تئاتر به طور معمول از 30 تا 100 میلیون تومان برای یک ماه اجرا است. با این حال همایون ارشادی می گوید که دستمزد تئاترها کمتر از یک دهم دستمزد سینماست. - قیمت بلیت تئاتر ها در دو سال گذشته رشد قابل توجهی پیدا کرده است. در یک ماه اخیر نیز گزارش ها و خبر های متعددی درباره بلیت های 200 هزار تومانی برخی تئاتر ها منتشر شد و البته همین گزارش ها باعث شد تا واکنش های تند و تیزی هم در ...
منبع خبر: رویداد 24
دسته بندی خبر: اقتصادی