دستمزد ستاره های سینما در تئاتر چقدر است؟

برخی می گویند دستمزد ستاره های سینما در تئاتر به طور معمول از 30 تا 100 میلیون تومان برای یک ماه اجرا است. با این حال همایون ارشادی می گوید که دستمزد تئاترها کمتر از یک دهم دستمزد سینماست. -
منبع خبر: عصر ایران
دسته بندی خبر: فرهنگی