دستمزد ستاره های روی صحنه یک دهم سلبریتی های روی پرده است

قیمت بلیت تئاترها در دو سال گذشته رشد قابل توجهی پیدا کرده است. در یک ماه اخیر نیز گزارش ها و خبرهای متعددی درباره بلیت های 200 هزار تومانی برخی تئاترها منتشر شد و البته همین گزارش ها باعث شد تا واکنش های تند و تیزی هم در مقابل این رویه قیمت گذاری ابراز شود. - اما دلیل افزایش قیمت برخی از تئاترها چه بود؟ پاسخ ساده است؛ دستمزد بازیگران. شعار سال: چند سال است که حضور سلبریتی های سینما در تئاتر بیش از گذشته شده ...
منبع خبر: شعار سال
دسته بندی خبر: اقتصادی