دستمزدهای عجیب و غریب در حال سرایت به سینما است / ۷۰درصد بودجه فیلم دستمزد بازیگران است

سینماپرس: محمود رضوی و علی دهکردی با حضور در برنامه «شهرفرنگ» به موضوع دستمزدهای نجومی بازیگران پرداختند.