دستاورد های انقلاب اسلامی در حوزه فیلم و سینما

دستاورد های چهل ساله انقلاب اسلامی در حوزه فیلم و سینما که در چهار دهه گذشته به وقوع پیوسته است در قالب نشست های شنبه های انقلاب گردآوری و ارائه شده است. - 3 - چند ژانری مانند معنا گرا، سیاسی، اجتماعی، دفاع مقدس (متنوع).ب - خدمات انقلاب اسلامی به سینمای ایران1 - انقلاب اسلامی، سینمای مطرود مردم و ورشکسته ی قبل از انقلاب را نجات داد و به آن رونق بخشید.2 - انقلاب اسلامی، سینمای ایران را تطهیر کرد.3 - سینمای انقلاب اسلامی،
منبع خبر: ایکنا
دسته بندی خبر: فرهنگی