در یک نظام سرمایه‌داری هیچ‌کس به شما کمکی نخواهد کرد

سینماپرس: کارگردان آمریکایی گفت از سال‌ها پیش، درگیر جنبه جذاب و غریزی سینما شده بود که در اکشن، خشونت و همدلی خلاصه می‌شود و ربطی به سبک استعلایی در سینما ندارد.