در وضعیت فعلی بیماری کرونا و هزینه‌های بالای درمان هیچ حمایتی از من نشده است

سینماپرس: بازیگر فیلم «اجاره نشین‌ها» گفت: باور کنید که حتی یادم نمی‌آید که در کدام فیلم بازی کرده ام، اما همانطور که شما می‌گویید امسال فیلم «هرماس» را در جشنواره فیلم فجر دارم، اما به واقع چه فایده؟.