در نوروزِ کرونایی با کتاب آشتی کنیم

سینماپرس: کورش زارعی، مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری عنوان کرد: برای ایام خانه‌نشینی نوروز و شیوع ویروس کرونا توصیه می‌کنم با دوست و یار قدیمی‌مان «کتاب» آشتی کنیم.