در نشست شهردار تهران با سینماگران چه گذشت؟

شهردار تهران در جمع سینماگران اظهار کرد: شهرداری و سینماگران نقاط مشترک زیادی با هم دارند و اگر بخواهیم روح شهر را ارتقا ببخشیم با ابزار فرهنگ و هنر که در دست شما هنرمندان است، – این امر امکان پذیر خواهد شد. به گزارش ایسنا، نشست محمدعلی نجفی – شهردار تهران – با جمعی از سینماگران شامگاه 9 بهمن ماه در موزه سینما و با حضور هنرمندان شاخه های مختلف سینمایی و با هدف بررسی و ایجاد کارگروهی بین خانه سینما و شهرداری برگزار شد.
منبع خبر: ایسنا
دسته بندی خبر: فرهنگی