در نشست شهردار با سینماگران اتفاق افتاد⇐اعتراض حسین فرحبخش به حضور یک مدیر قالیبافی در نشست+قول محمدعلی نجفی به فرحبخش درباره تغییر و تحول فرهنگی در شهرداری+فیلم

سینماروزان: دیدار رودرروی گروهی از سینماگران با محمدعلی نجفی شهردار تهران در شب سرد نهم بهمن ماه در موزه سینما برگزار شد؛ دیداری با حضور دو دسته از سینماگران.
دسته اول سینماگران منفعلی که طی سالیان طولانی بار خود را با حمایتهای نهادی و ارگانی بسته اند؛ این جماعت مجال گفتگو با شهردار را محلی کردند برای گفتن حرفهای تکراری بی سر و ته که کمترین سودی به حال صنف سینما ندارد.
دسته دوم اما گروهی از سینماگران مستقل بودند که کوشیدند در دیدار روبرو با شهردار به صراحت و با شفافیت معضلات اصلی سینماگران با ارگانهای شهری و به خصوص توقیف فیلمهای مجوزدار، کسر پنج درصد از فروش بلیت و عدم تخصیص عادلانه تبلیغات محیطی را به شهردار گوشزد کنند.
حسین فرحبخش از جمله سینماگران دسته دوم بود که در دیدار مستقیم با شهردار به صراحت گلایه کرد از وتوی پروانه نمایش ارشاد توسط مدیرعامل قالیبافی تصویرشهر؛
فرحبخش به محمدعلی نجفی گفت: چرا وقتی ارشاد به ما پروانه نمایش می دهد زیردست شما پروانه را که قبول ندارد هیچ حتی میگوید شهیدمطهری را هم قبول ندارم! ایشان حق ندارد فیلمی را که وزارت ارشاد جمهوری اسلامی تأیید کرده …

در نشست شهردار با سینماگران اتفاق افتاد⇐اعتراض حسین فرحبخش به حضور یک مدیر قالیبافی در نشست+قول محمدعلی نجفی به فرحبخش درباره تغییر و تحول فرهنگی در شهرداری+فیلم

سینماروزان: دیدار رودرروی گروهی از سینماگران با محمدعلی نجفی شهردار تهران در شب سرد نهم بهمن ماه در موزه سینما برگزار شد؛ دیداری با حضور دو دسته از سینماگران.
دسته اول سینماگران منفعلی که طی سالیان طولانی بار خود را با حمایتهای نهادی و ارگانی بسته اند؛ این جماعت مجال گفتگو با شهردار را محلی کردند برای گفتن حرفهای تکراری بی سر و ته که کمترین سودی به حال صنف سینما ندارد.
دسته دوم اما گروهی از سینماگران مستقل بودند که کوشیدند در دیدار روبرو با شهردار به صراحت و با شفافیت معضلات اصلی سینماگران با ارگانهای شهری و به خصوص توقیف فیلمهای مجوزدار، کسر پنج درصد از فروش بلیت و عدم تخصیص عادلانه تبلیغات محیطی را به شهردار گوشزد کنند.
حسین فرحبخش از جمله سینماگران دسته دوم بود که در دیدار مستقیم با شهردار به صراحت گلایه کرد از وتوی پروانه نمایش ارشاد توسط مدیرعامل قالیبافی تصویرشهر؛
فرحبخش به محمدعلی نجفی گفت: چرا وقتی ارشاد به ما پروانه نمایش می دهد زیردست شما پروانه را که قبول ندارد هیچ حتی میگوید شهیدمطهری را هم قبول ندارم! ایشان حق ندارد فیلمی را که وزارت ارشاد جمهوری اسلامی تأیید کرده …