در مسائل اجتماعی اتفاقا بسیار اصولگرا هستم/ عذرخواهی می‌کنم

سینماپرس: کارگردان فیلم مصادره در نشست نقد و بررسی فیلمش گفت: سینما برای من اولویت چهارم است. اولویت اول خانواده است. من در مسائل اجتماعی اتفاقا اصولگرا هستم و بسیار اصولگرا هستم.