در فیلم‌ها باید به نیروی ایمان‌ اصالت دهیم نه ابزار سینما / هیچ مدیری مستندسازانی را که با رهبری دیدار داشتند، ندید!

سینماپرس: کارگردان مستند «پول و پورن» گفت: می‌خواهند ما را با این جمله که «حکومتی شده‌ای» بترسانند، در صورتی که ما هیچ ترسی از این بابت نداریم و می‌گوییم: بله ما حکومتی هستیم!