در شش ماه دوم سال جاری شاهد اتفاقات خوبی بودیم

سینماپرس: علی اکبر صفی پور مدیرعامل بنیاد فرهنگی هنری رودکی با برگزاری یک نشست رسانه ای ضمن ارایه گزارشی از عملکرد این مجموعه در سال ۹۶ به معرفی برنامه های آینده پرداخت.