در «شرایط خاص» از تلخی و تراژدی خبری نیست + عکس

سینماپرس: سریال «شرایط خاص» به کارگردانی وحید امیرخانی این روزها در حال ضبط است و قصه ای درباره یک موقعیت اشتباهی را رقم می زند.