در شبکه نمایش خانگی بوی نفوذ و خیانت می‌آید!

سینماپرس: یک تهیه‌کننده با انتقاد از ترویج خشونت و قتل در یکی از سریال‌های جدید شبکه نمایش خانگی تأکید کرد: از این ماجرا بوی خیانت می‌آید!