/ در سینما و تئاتر چه خبر است؟/

برگزاری نخستین آیین شب کارگردانان سینمای مستند ، بدون نسخه در تماشاخانه سپند و اجرای 56 غسالخانه تهران از جمله خبرهای سینما و تئاتر است. - برگزاری نخستین آیین شب کارگردانان سینمای مستند ، بدون نسخه در تماشاخانه سپند و اجرای 56 غسالخانه تهران از جمله خبرهای سینما و تئاتر است. نخستین آیین شب کارگردانان سینمای مستند ایران با رویکردِ نکوداشت پیشکسوتان و پاسداشت جایگاه کارگردان در سینمای مستند برگزار می شود.
منبع خبر: ایسنا
دسته بندی خبر: فرهنگی