/ در سینما حقیقت چه خبر خواهد بود؟/

ناگفته های کارگردان مستند باد ، سفر پانزده مدیر و برنامه ریز جشنواره های معتبر جهانی به تهران، محدودیت کاری سوژه ی یک مستند و... از جمله خبرهای جشنواره ی سینما حقیقت است. - ناگفته های کارگردان مستند باد ، سفر پانزده مدیر و برنامه ریز جشنواره های معتبر جهانی به تهران، محدودیت کاری سوژه ی یک مستند و... از جمله خبرهای جشنواره ی سینما حقیقت است. به گزارش ایسنا،کارگردان فیلم مستند باد گفت: این فیلم مستندی است ...
منبع خبر: ایسنا
دسته بندی خبر: فرهنگی