در سینمای حرفه ای امروز هم پای مشقت های جاده های سرد نمی ایستند

تورج منصوری که فیلمبرداری جاده های سرد مسعود جعفری جوزانی را برعهده داشته با اشاره به سختی های تصویربرداری و ساخت این اثر درباره اکران نسخه مرمت شده این اثر گفت: – به گزارشتیتربرتر؛ تورج منصوری که فیلمبرداری جاده های سرد مسعود جعفری جوزانی را برعهده داشته با اشاره به سختی های تصویربرداری و ساخت این اثر درباره اکران نسخه مرمت شده این اثر گفت: مرمت آثار تشکر کوچکی از سازندگان فیلم های تاثیرگذار است که …
منبع خبر: تیتر برتر
دسته بندی خبر: فرهنگی