در سینمای ایران به مقوله ورزش کم توجهی شده است

حوزه/ امروز سینمای جهان به ویژه هالیوود با آثار متعدد خود می خواهد چهره ای شکست خورده و ضعیف از کشور ما تصویر کند، اما فیلم هایی نظیر من یک ایرانی ام می تواند قدمی در جهت مبارزه با چنین فیلم هایی باشد. - حوزه/ امروز سینمای جهان به ویژه هالیوود با آثار متعدد خود می خواهد چهره ای شکست خورده و ضعیف از کشور ما تصویر کند، اما فیلم هایی نظیر من یک ایرانی ام می تواند قدمی در جهت مبارزه با چنین فیلم هایی باشد. رضا ...
منبع خبر: حوزه نیوز
دسته بندی خبر: فرهنگی