در سریال‌ها قهرمان ملی داشته باشیم اما لزوماً شخصیت قهرمان اسم خاص نداشته باشد!

سینماپرس: مسعود بهبهانی‌نیا نویسنده فیلمنامه «کیمیا» درباره مصائب پرداختن به شهدا و قهرمانان ملی تأکید کرد در نگارش جزئیات زندگی و روایت نگرانی‌ها و بخش خاکستری شخصیت این افراد، سختی‌هایی وجود دارد.