در سایه غفلت مدیران «لولیتا نسخه‌ی ۱۲» روی صحنه تئاتر می‌رود

سینماپرس: بهنام احمدی نمایش «لولیتا نسخه‌ی ۱۲» را از ۲۶ تیر در تماشاخانه سپند روی صحنه می‌برد؛ اجرایی که به ادعای این کارگردان بعد از ۱۲ بار بازنویسی نمایشنامه «لولیتا» شکل گرفته است.