در جلسه تودیع و معارفه مدیران سینمایی چه گذشت؟

حسین انتظامی در جمع مدیران و پرسنل معاونت ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی تاکید کرد: مسیری را دنبال کنیم که کار سینماگران با سرعت و تسهیل بیشتری انجام شود. – در ساختار اداری معمولا به دلیل مقررات و برداشت هایی که می کنیم رفتار سلبی داریم درحالیکه می توانیم با بازنگری در رویه ها، مسیری را طراحی کنیم تا کار آنها سرعت بیشتری پیدا کند و مهمتر اینکه تبعیضی رخ ندهد. رییس سازمان سینمایی با بیان اینکه وزیر فرهنگ …
منبع خبر: ایسنا
دسته بندی خبر: فرهنگی