/ در جشنواره ی فیلم مقاومت چه خبر است؟/

مستندی دریاره ی ماجرای ترور بختیار، حکمی که دبیر جشنواره ی فیلم مقاومت به یامین پور داد و بزرگداشتی برای حبیب الله کاسه ساز در جشنواره ی فیلم مقاومت از جمله خبرهای این رویداد سینمایی است. - پرونده 1220 ، مستندی درباره ماجرای ترور بختیار در جشنواره جهانی مقاومت به نمایش درمی آید. یک دانشجوی حقوق به دنبال بررسی پرونده حقوقی ماجرای ترور بختیار، باشخصی به نام مسعود هندی مواجه می شود و به بررسی پرونده محکومیت او می پردازد.
منبع خبر: ایسنا
دسته بندی خبر: فرهنگی