در بیست و دومین بازار فیلم ایران در جشنواره جهانی فیلم فجر

سینماپرس: بنیاد سینمایی فارابی با پنج عنوان فیلم سینمایی جدید در غرفه دی وان این بازار در پردیس چارسو حضور دارد.