در این شرایط کار هنرمندان این است که مردم را نگه دارند اما مردم خسته هستند!

سینماپرس: علیرضا جاویدنیا از هنرمندان «صبح جمعه با شما» و «جمعه ایرانی» مدتی است که از رادیو دور است و این روزهای کرونایی را به دلیل مشکلات قلبی در منزل می گذراند. او درباره ساخت برنامه های طنز در این شرایط، معتقد است که خنداندن مردم کمی مشکل شده است.