در این شرایط سخت است که صاحب فیلم‌های خوب چنین شرایطی را برای اکران اثر خود بپذیرند

سینماپرس: یک سینمادار با استقبال از بازگشایی سینماها پس از مدتها تعطیلی می‌گوید: اگرچه روشن بودن چراغ حتی یک سالن سینما هم اتفاق خوبی است، اما منع رفت و آمد از ساعت ۲۱ شب مشکلات زیادی را برای فعالیت سینماها هم به وجود می‌آورد.