درگیری فیزیکی تا کلامی بین تهیه کنندگان سینما!

سینماپرس: با گذشت چند روز از جلسه شورای عالی تهیه کنندگان، اخباری در مورد درگیری فیزیکی بین اعضای این شورا به گوش می‌رسید.