دروغ های کوچک بی اهمیت چطور مهم می شوند؟/ خالی بندی به سبک ترامپ

ناهار قیمه خورده اما اگر از او بپرسی چی خوردی؟ می گوید قورمه سبزی. در راه رفتن به استخر است اما پای تلفن می گوید دارم می روم پیاده روی. - فلان جنس را 20هزار تومان خریده اما می گوید 22 هزار تومان خریده ام. فیلمی را در سینما دیده اما وقتی می پرسند کدام فیلم را دیده ای، اسم یک فیلم دیگر را می گوید. اینها دروغ های کوچک غیرضروری یا بی اهمیتی هستند که ظاهراً برای کسی مهم نیستند. چه فرقی می کند آن آدم ناهار قیمه خورده باشد ...
منبع خبر: شفقنا
دسته بندی خبر: فرهنگی