دروازه سینما را برای ورود پول‌های کثیف باز گذاشته‌ایم

سینماپرس: کارگردان سینما، از ورود پول‌های کثیف به شبکه نمایش خانگی و سینما و راه جلوگیری از آن گفت.