درد و دل بازیگری که از برنامه های کودک دور ماند

رضا فیاضی بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون که سال های زیادی در حوزه های مختلف به خصوص کودک و نوجوان فعالیت کردند و وی را با «قصه های تابه تا» یا همان «زی زی گولو» مخاطبان کودک و نوجوان به یاد می آوردند.