درخواست تهیه‌کنندگان مستقل برای تعطیلی کمیته انضباطی اکران

سینماپرس: پس از انتشار نامه سرگشاده انجمن سینماداران درباره کمیته انضباطی اکران، امروز انجمن تهیه کنندگان مستقل سینما نیز در بیانیه ای خواستار تعطیلی این کمیته شد.