درخشنده مجوز ساخت نسخه پسرانه هیس … را گرفت

بعد از مدتها بالاخره فیلم سینمایی هیس پسرها فریاد نمی زنند پروانه ساخت گرفت. - تهران- ایرنا- بعد از مدتها بالاخره نسخه پسرانه فیلم سینمایی هیس پسرها فریاد نمی زنند پروانه ساخت گرفت. به گزارش روز چهارشنبه گروه فرهنگی ایرنا، شورای صدور پروانه ساخت فیلم های سینمایی در تازه ترین جلسه خود با ساخت سه فیلمنامه موافقت کرد.بر اساس گزارش روابط عمومی سازمان سینمایی، فیلمنامه های هیس پسرها فریاد نمی زنند به تهیه کنندگی،
منبع خبر: ایرنا
دسته بندی خبر: فرهنگی