درجه بندی سنی فیلم ها از تابستان آغاز می شود

معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی از همکاری انجمن علمی روانپزشکان ایران در درجه بندی سنی فیلم ها استقبال کرد و گفت: قرار است یک شورا با تخصص های مکمل درجه بندی سنی فیلم ها را از تابستان آغاز کنند. - به گزارش روابط عمومی سازمان سینمایی، در پی نامه رییس انجمن علمی روانپزشکان ایران به رییس سازمان سینمایی و اعلام آمادگی جهت همکاری و تبادل تجربیات، ابراهیم داروغه زاده از همکاری صاحبنظران در این حوزه استقبال کرد.
منبع خبر: ایرنا
دسته بندی خبر: فرهنگی