درجه بندی سنی فیلم ها، از هالیوود تا سینمای ایران

درجه بندی سنی فیلم ها که در ایران آغاز شده است با وجود مطابقت با شرایط و عرف جامعه ایران، تا حدود زیادی از نظر محتوایی شبیه به درجه بندی فیلم ها در جهان است، - درجه بندی سنی فیلم ها، موضوعی است که این روزها در سینمای ایران جامه عمل به خود گرفته است، اتفاقی که تا حدود زیادی نظام اکران سینمای ایران را قانون مندتر از گذشته می کند و براساس آن فیلم ها در چارچوب درست و معینی برای مخاطبان نمایش داده می شوند. حسین انتظامی ...
منبع خبر: اندیشه ها
دسته بندی خبر: فرهنگی