درباره پخش بازی های فوتبال در سینماها به جمع بندی نرسیده ایم

ما هنوز درباره پخش بازی های فوتبال در سینماها به جمع بندی نهایی نرسیده ایم و اگر تصمیمی در این خصوص اتخاذ شود ، شاید چهار یا پنج مسابقه فوتبال ایران و نیمه نهایی و نهایی در سینماها پخش شود . –
منبع خبر: واحد مرکزی خبر
دسته بندی خبر: ورزشی