درباره رده‌بندی آثار داخلی تلویزیونی اختلاف‌نظر وجود دارد

سینماپرس: کارشناسان بر این باورند که رسانه ملی باید برای برنامه‌ها و فیلم‌های خود رده‌بندی سنی قائل شود چرا که امروز در کشورهای دیگر این وجه تمایز را با ذکر شماره سنی افراد برای مخاطبین درنظر می‌گیرند، نکته‌ای که متأسفانه در میان رسانه‌های ایرانی خصوصاً تلویزیون مورد غفلت واقع شده است.