دختر شیطان آبان به سینما ها می آید

طبق برنامه ریزی های انجام شده قرار است دختر شیطان نیمه دوم آبان در سینماهای ایران اکران شود و فیلمیران پخش این فیلم را بر عهده گرفته است. - طبق برنامه ریزی های انجام شده قرار است دختر شیطان نیمه دوم آبان در سینماهای ایران اکران شود و فیلمیران پخش این فیلم را بر عهده گرفته است.
منبع خبر: دوستان
دسته بندی خبر: فرهنگی