«دخترعمو پسرعمو» و «سدّمعبر» میلیاردی شدند/«خالتور» به ۷٫۵میلیارد نزدیکتر شد/«کمدی انسانی» با حداقل سالن های فول سانس، ۳۰۰میلیون را رد کرد/اختلاف ۱۷۰ سالنی میان بالا و پایین جدول فروش+آمار کامل فروش

سینماروزان: در رأس جدول فروش «آینه بغل» قرار دارد که به مانند همه نزدیک به دو ماهی که از اکرانش میگذرد بخش عمده سالنهای سینمایی و ۲۰۰ سالن را در اختیار دارد.
به گزارش سینماروزان «خالتور» با وجود اینکه بخش عمده سالنهایش را از دست داده اما فروش نسبی خود را ادامه داده و به زودی ۷٫۵ میلیاردی خواهد شد. «ثبت…» هم به مانند «خالتور» بخش عمده سالنها را از دست داده ولی توانسته ۳میلیاردی شود. «قاتل اهلی» سومین فیلمی است که بخش عمده سالنهایش را داده و در مرز ۳میلیاردی شدن است.
«سدمعبر» که سرگروهش را به فیلم کودک «افسانه گل آباد» داده توانسته فروشش را میلیاردی کند و «آذر» هم علیرغم بهره بردن از کلی امکانات تبلیغی محیطی بعد از نزدیک به دو ماه تازه در آستانه رقم میلیاردی شدن است.
«حریم شخصی»، «عشقولانس»، «خانه کاغذی»، «شکلاتی» و «پل خواب» فیلمهای میانه جدول فروش هستند که مابین ۷۰۰ تا ۴۰۰ میلیون فروش داشته اند.
درام پرچهره «کمدی انسانی» که علیرغم داشتن سرگروه با حداقل سالنهای فول سانس روی پرده رفته توانسته بدون هر گونه تبلیغات محیطی، از رقم فروش ۳۰۰میلیون عبور کند.
در میان قعرنشینهای جدول فروش …

«دخترعمو پسرعمو» و «سدّمعبر» میلیاردی شدند/«خالتور» به ۷٫۵میلیارد نزدیکتر شد/«کمدی انسانی» با حداقل سالن های فول سانس، ۳۰۰میلیون را رد کرد/اختلاف ۱۷۰ سالنی میان بالا و پایین جدول فروش+آمار کامل فروش

سینماروزان: در رأس جدول فروش «آینه بغل» قرار دارد که به مانند همه نزدیک به دو ماهی که از اکرانش میگذرد بخش عمده سالنهای سینمایی و ۲۰۰ سالن را در اختیار دارد.
به گزارش سینماروزان «خالتور» با وجود اینکه بخش عمده سالنهایش را از دست داده اما فروش نسبی خود را ادامه داده و به زودی ۷٫۵ میلیاردی خواهد شد. «ثبت…» هم به مانند «خالتور» بخش عمده سالنها را از دست داده ولی توانسته ۳میلیاردی شود. «قاتل اهلی» سومین فیلمی است که بخش عمده سالنهایش را داده و در مرز ۳میلیاردی شدن است.
«سدمعبر» که سرگروهش را به فیلم کودک «افسانه گل آباد» داده توانسته فروشش را میلیاردی کند و «آذر» هم علیرغم بهره بردن از کلی امکانات تبلیغی محیطی بعد از نزدیک به دو ماه تازه در آستانه رقم میلیاردی شدن است.
«حریم شخصی»، «عشقولانس»، «خانه کاغذی»، «شکلاتی» و «پل خواب» فیلمهای میانه جدول فروش هستند که مابین ۷۰۰ تا ۴۰۰ میلیون فروش داشته اند.
درام پرچهره «کمدی انسانی» که علیرغم داشتن سرگروه با حداقل سالنهای فول سانس روی پرده رفته توانسته بدون هر گونه تبلیغات محیطی، از رقم فروش ۳۰۰میلیون عبور کند.
در میان قعرنشینهای جدول فروش …