دختران شین آباد همزمان با جشنواره کودک به اصفهان سفر می کنند

سینماپرس: دختران شین آباد با حضور در شهر اصفهان، میهمان جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان می شوند.