دبیر هجدهمین جشن انجمن صنفی مدیران تولید سینما مشخص شد

سینماپرس: هجدهمین جشن انجمن صنفی مدیران تولید سینما به دبیری علی قائم مقامی از مدیران تولید با تجربه سینما خرداد ماه امسال برگزار می شود.