دبیر جشنواره جهانی فیلم فجر با سینماگران گفتگو کرد

سینماپرس: سیدرضا میرکریمی دبیر جشنواره جهانی فیلم فجر با جمعی از سینماگران در خانه سینما به تبادل نظر با آنها پرداخت.